INFORMACJE O FIRMIE

„COAX” Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą od roku 1990. Oferowane przez nas usługi obejmują m.in. projektowanie, wykonawstwo, serwis i konserwacje instalacji słaboprądowych, w tym systemów ochrony elektronicznej, oraz wykonawstwo instalacji elektrycznych.

Specjalizujemy się w budowie:

  • systemów monitoringu wizyjnego obszarów miejskich,
  • systemów okablowania strukturalnego,
  • sieci i okablowania światłowodowego,
  • instalacji elektrycznych,

Uzupełnieniem naszej oferty są prace związane z instalacją:

  • systemów sygnalizacji włamania i napadu,
  • systemów ochrony peryferyjnej,
  • systemów kontroli dostępu.
  • systemów gaszenia gazem,
  • systemów oddymiania,
  • systemów sygnalizacji pożaru,
  • systemów nagłośnienia,
  • systemów łączności,
  • pozostałych systemów słaboprądowych.
Pełnimy również rolę podwykonawcy, realizującego kompleksowo część branżową przedsięwzięć podejmowanych przez jednostki inwestycyjno-budowlane. Posiadamy koncesję MSWiA uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, autoryzacje producentów i dystrybutorów oferowanych w instalowanych systemach urządzeń, autoryzację Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia, świadectwa ukończenia specjalistycznych szkoleń, w tym świadectwo kursu organizowanego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, licencje pracowników zabezpieczenia technicznego, oraz stosowne uprawnienia elektryczne.

Gwarantujemy naszym Klientom:

  • kompleksową obsługę
  • krótkie terminy realizacji
  • wieloletnie gwarancje
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
W czasie naszej dotychczasowej działalności zrealizowaliśmy szereg zadań na rzecz jednostek administracji samorządowej, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, więziennictwa, spółdzielczości, jednostek muzealnych oraz inwestorów indywidualnych.

© Coax Sp. z O.O.